Kunnanvaltuusto, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Vireillä olevat valtuustoaloitteet tiedoksi valtuustolle maaliskuussa 2018

KIRDno-2017-1153

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 155 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun ja lokakuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo niistä valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei ole todennut loppuun käsitellyiksi. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä luettelon vireillä olevista valtuustoaloitteista tiedokseen

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että kunnanvaltuusto päättää merkitä luettelon vireillä olevista valtuustoaloitteista tiedokseen

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.