Kunnanvaltuusto, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Valtuustoaloite 6/2018: Kirkkonummen kunnan työntekijöille tasapuolinen kohtelu virkavapausanomuksiin (lisäpykälä)

KIRDno-2018-438

Perustelut

Valtuutettu Bodil Lindholm jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 5.3.2018 seuraavan aloitteen:

"Kirkkonummen kunta tulee laatia yhtenäiset linjaukset/säännöt virkavapausanomuksiin.

Virka- ja työvapaat ovat harkinnanvaraisesti myönnettäviä ja päätösvalta on tällä hetkellä lähiesimiehellä. Käytäntö on liian kirjava eikä kohtele työntekijöitä tasapuolisesti.

Aloitteella tavoitellaan nykyistä tasapuolisempaa kohtelua kunnan työntekijöille.

Kirkkonummen kunnan tulee laatia yhdenmukaiset käytännöt asiassa ja tiedottaa viranhaltijoita/työntekijöitä niistä.

KVtes V luku 12 § 3 ohjeet: Kunnissa ja kuntayhtymissä olisi syytä omaksua mahdollisimman yhdenmukainen käytäntö harkinnanvaraisten virka-/työvapaiden myöntämisen osalta. Paikallisesti olisi hyvä tehdä periaatepäätös harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämisen perusteista, palkallisuudesta jne. ja tiedottaa nämä perusteet viranhaltijoille/työntekijöille. Kunta ei ole velvollinen myöntämään virkavapautta.

Kirkkonummella 5.3.2018

Bodil Lindholm"

Aloitteen olivat Bodil Lindholmin lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Rita Holopainen, Tony Björk, Hans Hedberg, Patrik Lundell, Linda Basilier, Jerri Kämpe-Hellenius, Fredrik Pelin, Miikka Engström, Antti Salonen, Marjut Frantsi-Lankia, Krista Petäjäjärvi, Sanni Jäppinen, Pekka Oksanen, Pekka Rehn, Emmi Wehka-aho, Maarit Orko, Antti Kilappa, Reetta Hyvärinen, Outi Saloranta-Eriksson, Saara Huhmarniemi, Minna Hakapää, Pirjo Salmi, Veikko Vanhamäki, Anni-Mari Syväniemi, Jarmo Uimonen, Kim Åström, Noora Piili, Katarina Helander, Petri Ronkainen, Carl-Johan Kajanti, Piia Aallonharja, Anneli Granström, Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen, Johanna Fleming, Tero Suominen, Irja Bergholm, Ari Harinen ja Elina Utriainen.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.