Kunnanvaltuusto, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Valtuustoaloite 5/2018: Tekolumen hankkiminen Kirkkonummelle (lisäpykälä)

KIRDno-2018-437

Perustelut

Valtuutettu Tony Björk jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 5.3.2018 seuraavan aloitteen:

"Maastohiihto on liikuntamuoto joka kehittää ja ylläpitää kehon fyysistä- ja psyykkistä hyvinvointia. Se on hellavarainen nivelille, aktivoi koko kehoa ja parantaa hapenottokykyä. Hiihto on sopiva liikuntamuoto eri-ikäisille ja kuntotasoisille. Hiihto on liikuntamuotona erittäin suosittu Suomessa ja Kirkkonummella.

Kunta on viimevuosina merkittävästi parantanut latuverkkoa. Ongelmana on, että luotua latuverkkoa ei voida käyttää riittävästi lumenpuutteen vuoksi. Kirkkonummella on pitkät hiihtoperinteet jossa vain vähän aikaa sitten oli kaksi aktiivista hiihtoseuraa (KyIF ja KHS). Mainituilla seuroilla ei parhaillaan ole liiammin toimintaa koska nykyisellään on erittäin haasteellista harrasta hiihtoa Kirkkonummella. Ne lapset ja nuoret, jotka tänä päivänä aktiivisesti haluavat harrastaa hiihtoa, ovat joutuneet hakemaan itselleen uusia seurapaikkoja kuntarajan ulkopuolelta, kuten Ingå If tai Espoon Hiihtoseura, joilla on käytössään tekolumea.

Käytetty lumitykki maksaa nykyään 10-20 t euroa eikä uuden hankkiminenkaan tarkoittaisi mitään suurempaa investointia. Kunta voisi samalla selvittää mahdollisuuksia tekolumilatujen tekemiseen yhteistöissä kolmannen sektorin kanssa.

Ehdotan että kunta selvittää mahdollisuuksia tehdä tekolumilatuja jo kaudelle 2018-19 tai viimeistään 2019-20. Todettakoon että Kirkkonummen lähialueella löytyy tekolumilatuja Vihdissä, Vantaalla, Karkkilassa, Inkoossa, Hyvinkäällä, Helsingissä, Espoossa, Nurmijärvellä, Mäntsälässä, Tuusulassa, Sipoossa, Raaseporissa ja Keravalla. Kirkkonummi on selvästi suurin kunta missä ei pystytä tarjoamaan asukkaille tätä palvelua. Tämä tilanne on korjattava, miten pikimmiten."

Aloitteen olivat Tony Björkin lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Pekka Oksanen, Bodil Lindholm, Rita Holopainen, Patrik Lundell, Hans Hedberg, Linda Basilier, Miikka Engström, Pekka M. Sinisalo, Carl-Johan Kajanti, Jerri Kämpe-Hellenius, Krista Petäjäjärvi, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka-aho, Maarit Orko, Antti Kilappa, Timo Haapaniemi, Pekka Rehn, Mikko Kara, Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi, Minna Hakapää, Pirjo Salmi, Markus Myllyniemi, Jukka Tammi, Tero Suominen, Johanna Fleming, Ari Harinen, Elina Utriainen, Noora Piili, Petri Ronkainen, Katarina Helander, Kim Åström, Matti Kaurila, Erkki Majanen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi ja Antti Salonen.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.