Kunnanvaltuusto, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kuntalaisaloite: Kirkkonummi-Kamppi linja-autoyhteyden palauttaminen (lisäpykälä)

KIRDno-2018-369

Perustelut

Ennen kunnanvaltuuston kokouksen alkua jätettiin kunnanvaltuustolle kuntalaisaloite. Kuntalaisaloitteen tekijä on Lemme Krimm ja hänen lisäkseen aloitteen on allekirjoittanut 1080 henkilöä.

Aloitteen sisältö:

"Nykyinen joukkoliikenneyhteys Kirkkonummelta Kamppiin on pidentänyt matka-aikoja merkittävästi. Ihmiset eivät pääse työhön eikä lääkäriin.

Lisäksi esim. kulkeminen Kirkkonummelta Itämeren laivoille on muuttunut epämiellyttäväksi, sillä se edellyttää usean joukkoliikennevälineen käyttöä.

Vaadimme Länsimetroa edeltävän Upinniemi-Kirkkonummi-Gesterby-Kamppi (linja 173) linja-autoyhteyden palauttamista (ottaen huomioon mm. työskentelyajat ja laivojen lähtöajat)!"

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti merkitä kuntalaisaloitteen tiedokseen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.