Kunnanvaltuusto, kokous 4.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Valtuustoaloite nro 10/2017 - Kirkkonummen osallistuminen Suomi 100 -juhlahankkeeseen (lisäpykälä)

Perustelut

Vihreiden, SDP:n, Perussuomalaisten, Keskustan ja Kirkkonummen Vasemmiston valtuustoryhmät jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa 4.9.2017 seuraavan aloitteen:

"Valtio kutsuu maanomistajia perustamaan suojelualueita Suomen 100 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Useat kunnat ovat jo osallistuneet kampanjaan, ja tämän aloitteen myötä myös Kirkkonummi lähtee mukaan juhlistamaan satavuotiasta Suomea ja Suomen luontoa.

Suomi 100 -hankkeeseen ehdotetaan kunnan omistamia alueita, jotka täydentävät olemassaolevien suojelu- ja virkistysalueiden verkostoa, vahvistavat luonnon monimuotoisuutta ja palvelevat kuntalaisten retkeily- ja vapaa-ajankohteina. Suojelualueiden rauhoitusmääräyksissä huomioidaan virkistyskäyttö, jolloin luontolahjasta on iloa kuntalaisille pitkälle tulevaisuuteen. Rauhoituspäätöksiin tulee tieto, että kohde on osa itsenäisyyden juhlakampanjaa.

Perustettaviin suojelualueisiin selvitetään alueita kunnan omistamislta virkistys- ja luontokohteilta. Alueita, niiden luontoa ja erityispiirteitä esitellään tarkemmin liitteessä.

Me allekirjoittaneet kunnanvaltuuston jäsenet ehdotamme, että kunnanvaltuusto päättää selvittää liitteessä esitettyjen kunnan omistamien alueiden suojelua Suomi 100-ohjelmassa."

Aloitteen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Ari Harinen, Ulf Kjerin, Jerri Kämpe-Hellenius, Linda Basilier, Bodil Lindholm, Anna Aintila, Tony Björk, Miika Engström, Raija Vahasalo, Pekka Rehn, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Hanna Haikonen, Katarina Helander, Timo Haapaniemi ja Patrik Lundell.

 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.