Kunnanvaltuusto, kokous 4.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kunnanhallitukselle osoitettu kysymys, Veikkola-Helsinki -bussilinjan toimivuuden parantamisesta (lisäpykälä)

Perustelut

Valtuuston kokouksessa jätettiin seuraava kunnanhallitukselle osoitettu kysymys:

"Veikkolan ja Helsingin välinen suora bussiyhteys 280 on monelle kirkkonummelaiselle tärkeä osa arjen sujuvuutta. Linjan toimivuudessa on ollut haasteita ennenkin, mutta aikataulujen jälleen elokuussa vaihduttua on tilanne tällä hetkellä kestämätön: aikataulut pitävät huonosti ja linja-autokapasitetti ei riitä vastaamaan tarpeeseen. Tämä johtaa siihen, että ihmiset jäävät pysäkeille bussien ajaessa täysinä ohi.

Linja hoidetaan HSL.n puolelta ostopalveluna ns U-linjana. Ratkaisu on ainutlaatuinen HSL-alueella. 


Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme: 

Mitä Kirkkonummen kunta aikoo tehdä Veikkola - Helsinki -bussilinjan toimivuuden parantamiseksi?"

Kysymyksen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut:

Outi Saloranta-Eriksson, Carl-Johan Kajanti, Miika Engström, Tony Björk, Maarit Orko, Patrik Lundell, Anna-Mari Toikka, Sanni Jäppinen, Marjut Frantsi-Lankia, Rita Holopainen, Ulla Seppälä, Krista Petäjäjärvi, Matti Kaurila, Mikko Kara, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Riikka Purra, Vesa-Pekka Sainio, Kim Åström, Hanna Haikonen, Anni-Mari Syväniemi, Kati Kettunen, Raija Vahasalo, Bodil Lindholm, Linda Basilier, Jerri Kämpe-Hellenius, Anna Aintila, Antti Salonen, Noora Piili, Roope Penttilä, Ari Harinen, Irja Bergholm, Johanna Fleming, Tero Suominen, Pekka Oksanen, Jukka Tammi, Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen, Saara Huhmarniemi, Minna Hakapää ja Reetta Hyvärinen.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää hallintosääntö § 156 mukaisen kysymyksen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kysymyksen oli allekirjoittanut 43 valtuutettua. Kunnanhallituksen tulee antaa vastaus kysymykseen viimeistään 13.11.2017 valtuuston kokouksessa.