Kunnanvaltuusto, kokous 4.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Hallintosääntömuutos; perusturvajaoston varapuheenjohtajan kelpoisuusvaatimusten muuttaminen (lisäpykälä)

Perustelut

Kunnanvaltuuston 13.3.2017 hyväksymässä ja 1.6.2017 voimaan tulleessa hallintosäännössä on kirjaukset kunnan toimielinorganisaatiosta (2 luku 7 §) sekä toimielimittäiset määräykset toimielinten tehtävistä ja toimivallasta sekä esittelystä toimielimissä.

Toimielinorganisaatiota koskevassa osiossa (2 luku 7 §) todetaan perusturvajaostosta seuraavaa:

"Perusturvalautakunta valitsee perusturvajaoston jäsenet. Perusturvajaoston jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja tai muita valtuustoryhmän nimeämiä henkilöitä. Perusturvajaoston puheenjohtaja on perusturvalautakunnan jäsen".

Toimielinkohtaisessa määräyksessä (7 luku 58 §) todetaan perusturvajaostosta seuraavaa: 

"Perusturvalautakunta valitsee jaostoon viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jaoston puheenjohtajan tulee olla varsinainen valtuutettu ja perusturvalautakunnan jäsen. Jaoston varapuheenjohtajan tulee olla varsinainen valtuutettu. Jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja tai muita valtuustoryhmän nimeämiä henkilöitä. Perusturvalautakunta valitsee jaoston jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Perusturvalautakunnan puheenjohtajalla, tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus". 

Perusturvalautakunta käsitteli perustuvajaoston nimeämistä kokouksessaan 31.8.2017 ja jätti asian pöydälle, koska varapuheenjohtajaksi esitetty luottamushenkilö ei täytä hallintosäännössä kirjattua kelpoisuusehtoa.

Kunnanhallitus antaa ehdotuksensa valtuustolle kokouksessaan 4.9.2017. Esittelijän pohjaehdotus kunnanhallitukselle on seuraava:

 

Kunnanhallitus päättää

1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että

1.1 valtuusto päättää yksimielisesti ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen (KuntaL 95 §)

1.2  valtuusto päättää, että hallintosäännön kirjaus 2 luku 7 §:ssä muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Perusturvalautakunta valitsee perusturvajaoston jäsenet. Perusturvajaoston jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja tai muita valtuustoryhmän nimeämiä henkilöitä. Perusturvajaoston puheenjohtaja on perusturvalautakunnan jäsen ja varsinainen valtuutettu. Perusturvajaoston varapuheenjohtaja on varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu". 

1.3  valtuusto päättää, että hallintosäännön kirjaus 7 luku 58 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Perusturvalautakunta valitsee jaostoon viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jaoston puheenjohtajan tulee olla varsinainen valtuutettu ja perusturvalautakunnan jäsen. Jaoston varapuheenjohtajan tulee olla varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu. Jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja tai muita valtuustoryhmän nimeämiä henkilöitä. Perusturvalautakunta valitsee jaoston jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Perusturvalautakunnan puheenjohtajalla, tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus".  

2  tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallituksen päätöksen mukainen ehdotus valtuustolle esitellään valtuuston kokouksessa.

 

Kunnanhallituksen päätös 4.9.2017:

Ehdotuksen mukaisesti

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää

1 ottaa asian käsiteltäväkseen

2 käsitellä asian valtuuston kokouksessa esitellyn kunnanhallituksen ehdotuksen 4.9.2017 mukaisesti

Päätös

 

Kunnanvaltuusto päätti

1 yksimielisesti ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen (KuntaL 95 §)

2  että hallintosäännön kirjaus 2 luku 7 §:ssä muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Perusturvalautakunta valitsee perusturvajaoston jäsenet. Perusturvajaoston jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja tai muita valtuustoryhmän nimeämiä henkilöitä. Perusturvajaoston puheenjohtaja on perusturvalautakunnan jäsen ja varsinainen valtuutettu. Perusturvajaoston varapuheenjohtaja on varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu". 

3  että hallintosäännön kirjaus 7 luku 58 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Perusturvalautakunta valitsee jaostoon viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jaoston puheenjohtajan tulee olla varsinainen valtuutettu ja perusturvalautakunnan jäsen. Jaoston varapuheenjohtajan tulee olla varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu. Jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja tai muita valtuustoryhmän nimeämiä henkilöitä. Perusturvalautakunta valitsee jaoston jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Perusturvalautakunnan puheenjohtajalla, tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus".  

4  tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.