Kunnanvaltuusto, kokous 4.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Asia poistettu esityslistalta (lisäpykälä)

Perustelut

 

 

 

Ehdotus