Kunnanvaltuusto, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Vireillä olevat valtuustoaloitteet tiedoksi valtuustolle maaliskuussa 2019

KIRDno-2017-1153

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 155 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun ja lokakuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo niistä valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista,​ joita valtuusto ei ole todennut loppuun käsitellyiksi. Samalla on ilmoitettava,​ mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että kunnanvaltuusto päättää merkitä luettelon vireillä olevista valtuustoaloitteista tiedokseen

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että kunnanvaltuusto päättää merkitä luettelon vireillä olevista valtuustoaloitteista tiedokseen.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.