Kunnanvaltuusto, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Valtuustoaloite 7/2019: Suojatie Upinniementielle Kolsarin kohdalle (lisäpykälä)

KIRDno-2019-319

Perustelut

Valtuutettu Raija Vahasalo jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 4.3.2019 seuraavan aloitteen: "Me valtuutetut vaadimme, että Upinniementiellä Kolsarin kohdalle tehdään välittömästi suojatie. Tie on erittäin vilkasliikenteinen ja Kolsarin asuinalueelta tulee mm. koulukyytiin paljon lapsia ja nuoria. Kolsarin bussipysäkille ei pääse ilman tien ylittämistä.

Vuonna 2015 Upinniementiellä oli 6676 autoa/vrk, josta suuri osa oli raskasta liikennettä. Perusopetuslain mukaan kunta vastaa siitä, että oppilaiden koulumatkat ovat mahdollisimman turvalliset. Tie on vaarallinen ja vaatii pikaisia toimenpiteitä. Pelkät nopeusrajoitukset eivät tässä kohtaa ole riittäviä.

Kirkkonummella 4.3.2019"

Aloitteen oli Raija Vahasalon lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Erkki Majanen, Markku Viitanen, Kati Kettunen, Ulf Kjerin, Pekka Rehn, Hanna Haikonen, Matti Kaurila, Timo Haapaniemi, Rita Holopainen, Kati Kettunen, Kim Åström, Katarina Helander, Eja Björkqvist, Carl-Johan Kajanti, Bodil Lindholm, Pekka Oksanen, Linda Basilier, Sanni Jäppinen, Saara Huhmarniemi, Reetta Hyvärinen, Anna Kylmänen, Anna-Mari Toikka, Antti Kilappa, Outi Saloranta-Eriksson, Minna Hakapää, Noora Piili, Elina Utriainen, Ari Harinen, Irja Bergholm, Johanna Fleming, Tero Suominen, Jukka Tammi, Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen ja Anders Adlercreutz.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.