Kunnanvaltuusto, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Valtuustoaloite 6/2019: Aloite kunnan kiviaineksen murskaamiseen ja louhintaan vuokraamien kiinteistöjen vuokrasopimuksien purkamiseksi (lisäpykälä)

KIRDno-2019-318

Perustelut

Valtuutettu Sanni Jäppinen jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 4.3.2019 seuraavan aloitteen:

"Kirkkonummen kunta on vuokrannut omistamiaan kiinteistöjä kiviaineksen murskaamiseen ja louhintaan. Vuokratut kiinteistöt sijaitsevat asutuksen läheisyydessä.

Kiviaineksen murskaamisesta aiheutuu elinympäristön laatua heikentävää melua ja pölyä, ja kiviaineksen kuljetus lisää raskaan liikenteen määrää, joka vähentää liikenneturvallisuutta.

Kunnan tehtävänä on toimillaan edistää sitä, että asukkaille turvataan terveellinen ja viihtyisä elinympäristö.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Kirkkonummen kunta purkaa kiviaineksen murskaamiseen ja louhintaan vuokraamiensa kiinteistöjensä vuokrasopimukset. Vuokrasopimuksien purkaminen on tehtävä välittömästi.

Lisäksi me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että jatkossa kunta ei vuokraa omistamiaan kiinteistöjä kiviainesten murskaamotoimintaan alueilta, joissa murskaustoiminnan vaikutuspiirissä on asutusta.

Kirkkonummella 4. maaliskuuta 2019"

Aloitteen oli Sanni Jäppisen lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Maarit Orko, Anna Kylmänen, Anna-Mari Toikka, Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi, Markku Viitanen, Kati Kettunen, Timo Haapaniemi, Antti Kilappa, Erkki Majanen, Hanna Haikonen, Katarina Helander, Kim Åström, Anneli Granström, Raija Vahasalo, Mikko Kara, Miika Engström, Pekka Oksanen, Outi Saloranta-Eriksson, Pirkko Lehtinen, Markus Myllyniemi, Jukka Tammi, Tero Suominen, Johanna Fleming, Irja Bergholm, Ari Harinen, Noora Piili, Elina Utriainen ja Anders Adlercreutz.

 

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.