Kunnanvaltuusto, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Valtuustoaloite 5/2019: Alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämiseksi (lisäpykälä)

KIRDno-2019-317

Perustelut

Valtuutettu Minna Hakapää jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 4.3.2019 seuraavan aloitteen:

"Useat kunnat tarjoavat maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille nuorille. Tämän seurauksena aborttien ja seksitautiten määrä on vähentynyt ja lisäksi saatu ehkäistyä inhimillistä kärsimystä, mitä raskaudenkeskeytyksen traumaattinen kokemus tuo.

Maksuton ehkäisy on tuonut myös selviä kustannussäästöjä.

Maksuton ehkäisy luo tasavertaisen mahdollisuuden nuorille pitää huolta seksuaaliterveydestään ilman, että oma varallisuus rajaa vaihtoehtoja tai asettaa esteitä ehkäisyn hankinnalle. Ehkäisykulut kasaantuvat usein tytön tai nuoren naisen vastuulle.

Nuorille tulee tarjota maksuttomasti sekä hormonaalista ehkäisyä että kondomeja. Klamydiaa ja muita seksitautitartuntoja voidaan ehkäistä vain kondomilla. Maksuton ehkäisy nuorille ei aiheuta lisätarvetta henkilöstöresursseihin, koska olemassa olevat rakenteet kouluterveydenhuollon ja terveyskeskuksen kautta ovat jo olemassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos esittävät suosituksissaan, että kunnat tarjoaisivat maksuttoman ehkäisyn alle 20-vuotiaille. Väestöliitto kannattaa maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille. 20-24 -vuotiaiden ikäryhmässä tehdään kaikkien eniten raskaudenkeskeytyksiä, mikä puoltaa korkeampaa ikärajaa. Tämän ikäluokan nuoret ovat usein vähävaraisia opiskelijoita, joille ehkäisyn hankkiminen voi olla kohtuuttoman kallista. Rauman kaupunki arvioi säästäneensä nuorten ilmaisella ehkäisyllä vuosittain 100 000 €.

Me allekirjoittaneet Kirkkonummen kunnanvaltuuston jäsenet esitämme, että Kirkkonummi selvittää maksuttoman ehkäisyn kustannus- ja hyvinvointivaikutukset ja alkaa tarjota maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille vuonna 2020.

Kirkkonummella 4.3.2019"

Aloitteen oli Minna Hakapään lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Antti Kilappa, Noora Piili, Outi Saloranta-Eriksson, Elina Utriainen, Ari Harinen, Irja Bergholm, Hans Hedberg, Johanna Fleming, Tero Suominen, Pekka Oksanen, Jukka Tammi, Pirkko Lehtinen, Markus Myllyniemi, Sanni Jäppinen, Marjut Frantsi-Lankia, Anna Kylmänen, Anna-Mari Toikka, Maarit Orko, Patrik Lundell, Tony Björk, Miika Engström, Anna Aintila, Linda Basilier, Bodil Lindholm, Ulf Kjerin, Anneli Granström, Pekka M. Sinisalo, Rita Holopainen, Timo Haapaniemi, Kim Åström, Katarina Helander, Hanna Haikonen, Erkki Majanen, Markku Viitanen, Kati Kettunen ja Anders Adlercreutz.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.