Kunnanvaltuusto, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Valtuustoaloite 4/2019: Julkisivutaidetta Kirkkonummelle (lisäpykälä)

KIRDno-2019-315

Perustelut

Valtuutettu Sanni Jäppinen jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 4.3.2019 seuraavan aloitteen:

"Kirkkonummi on arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassaan nostanut kärkeen prosenttiperiaatteen toteuttamisen julkisessa rakentamisesssa ja kaupunkitilassa. Julkisivutaide ja erityisesti muraalit ovat nopeasti yleistyneet ja monista teoksista on muodostunut kaupunginosien kiintopisteitä. Julkisivutaide elävöittää kaupunkitilaa sekä kannustaa ihmisisä tutustumaan taiteeseen.

Me allekirjoitetut valtuutetut esitämme, että Kirkkonummi selvittää mahdollisuudet edistää julkisivutaidetta osana kulttuuristrategiaa. Yhtenä vaihtoehtona tulee selvittää taideteosten toteuttaminen osana UPEA-taidefestivaalia, joka on valtakunnallinen julkisen tilan taidetapahtuma (http://www.upeart.com/).

Kirkkonummella 4.3.2019"

Aloitteen oli Sanni Jäppisen lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Maarit Orko, Anna Kylmänen, Anna-Mari Toikka, Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi, Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen, Johanna Fleming, Elina Utriainen, Minna Hakapää, Marjut Frantsi-Lankia, Antti Kilappa, Outi Saloranta-Eriksson, Tony Björk, Miika Engström, Anna Aintila, Linda Basilier, Bodil Lindholm, Ulf Kjerin, Katarina Helander, Eja Björkqvist, Raija Vahasalo, Kati Kettunen ja Anders Adlercreutz.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.