Kunnanvaltuusto, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Valtuustoaloite 3/2019: Aloite Kirkkonummen kulttuuritarjonnan lisäämiseksi (lisäpykälä)

KIRDno-2019-314

Perustelut

Valtuutettu Anders Adlercreutz jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 4.3.2019 seuraavan aloitteen:

"Tiivistelmä

Me Kirkkonummen kunnanvaltuutetut haluamme, että budjettikeskusteluihin valmistellaan virkamiesten toimesta esitys, jonka mukaan kunta hakemusten pohjalta tarjoaa varaamiaan ja kustantamiaan iltavuoroja Kirkkonummen kirkosta ja harkinnan mukaan muista tarkoituksenmukaisista tiloista kunnan laajan kulttuurikentän käyttöön, kulttuurialan toimijoiden tilahaasteiden helpottamiseksi.

Perustelu

Kirkkonummella toimii laaja kirjo kulttuurialan toimijoita: musiikkiyhtyeitä, muusikkoja, teattereita, taidekouluja jne. Tilapuute on kuitenkin huutava, ja pahenemassa. Seurakuntatalon tilanne on avoin ja ainoa toinen esimerkiksi musiikkiesityksiin käytettävissä oleva isompi tila Kirkkonummen keskustassa on kirkko.

Kirkon käytöstä peritään vuokra, josta käytännössä muodostuu monen pienen toimijan toiminnan este.

Tilanteen helpottamiseksi ja kunnan laajan kulttuuritarjonnan tukemiseksi me valtuutetut ehdotamme, että kunta tässä toimisi välivuokraajana. Kunta varaa ja kustantaa tietty määrä iltavuoroja kirkossa sekä harkinnan mukaan muissa vastaavissa tiloissa, vuoroja joita sitten hakemusten perusteella annetaan korvauksetta kulttuuritoimijoiden käyttöön.

Varusbudjetti päätetään vuosittain erikseen ja vuorojen käyttöä ja järjestelmän vaikutusta seurataan vuosittain.

Kirkkonummella 4.3.2019"

 

Aloitteen olivat Anders Adlercreutzin lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Tony Björk, Ulf Kjerin, Hans Hedberg, Kim Männikkö, Carl-Johan Kajanti, Patrik Lundell, Anna Aintila, Bodil Lindholm, Linda Basilier, Miika Engström, Eja Björkqvist, Rita Holopainen, Sanni Jäppinen, Outi Saloranta-Eriksson, Antti Kilappa, Minna Hakapää, Elina Utriainen, Noora Piili, Ari Harinen, Irja Bergholm, Pekka Oksanen, Tero Suominen, Johanna Fleming, Jukka Tammi, Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen, Raija Vahasalo, Veikko Vanhamäki, Kati Kettunen, Reetta Hyvärinen ja  Maarit Orko.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.