Kunnanvaltuusto, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Raija Vahasalon ja Ulf Kjerinin.

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa maanantaina 11.3.2019 ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie 2, ja kunnan verkkosivuilla tiistaina 12.3.2019.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.