Kunnanvaltuusto, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Valtuustoaloite nro 14/2017 - Jerikon kuntoportaiden lisäkaiteen sekä liukuesteiden asennus (lisäpykälä)

KIRDno-2017-1558

Perustelut

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 4.12.2017 seuraavan aloitteen:

"Jerikon kuntoportaat avattiin käyttöön juhlallisesti 07.09.2017. Kuntalaisten kannalta vallan hieno rakennelma hyvän kunnon ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Pitkiin portaisiin saatiin jopa toiselle puolelle ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaiteet. Mutta jostain täysin käsittämättömästä syystä vain toiselle puolelle. Myöskään portailla ei ole talvikunnossapitoa, no se on ymmärrettävää. Myös osa SDP:n valtuustoryhmästä on tutustunut portaisiin ja todennut erittäin suuria turvallisuuteen liittyviä puutteita. Alhaalta päin katsottaessa oikealla puolella siis ei ole kaidetta. Paikka paikoin pudotus mahdollisen kompastumisen sattuessa on yli 1,2 metriä. Siinä voi sattua tosi pahasti! Myöskään ei portaiden askelmien etureunassa ole minkäänlaisia liukuesteitä, vaikka juuri näillä keleillä askelmat saattavat olla erittäin liukkaat. SDP:n valtuustoryhmä esittää, että kunta aloittaa välittömästi valmistelut portaiden toisenkin puolen kaiteiden rakentamiseksi (eikä ehkä välttämättä tarvitse olla ruostumattomasta teräksestä), sekä valmistelee luikuesteiden asennuksen. Markkinoilla on olemassa erittäin hyviä juuri ulkokäyttöön tarkoitettuja liukuesteitä."

Aloitteen olivat allekirjoittaneet: Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Tero Suominen, Markus Myllyniemi, Johanna Fleming, Pirkko Lehtinen, Pekka Jäppinen, Irja Bergholm, Linda Basilier, Anna Aintila, Tony Björk, Miika Engström, Antti Salonen, Patrik Lundell, Rita Holopainen, Raija Vahasalo, Veikko Vanhamäki, Matti Kaurila, Markku Viitanen, Kim Åström, Petri Ronkainen, Timo Haapaniemi ja Anders Adlercreutz

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.