Kunnanvaltuusto, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Elina Utriaisen ja Bodil Lindholmin.  

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa 11. joulukuuta 2017 ja näin tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie 2,
tiistaina 12. joulukuuta 2017 klo 8.30 – 15.30.

       


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.