Kunnanvaltuusto, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sos. ja terv.huollossa

KIRDno-2017-1323

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi vastaukseksi lausuntopyyntöön. Käsittely:Perusturvajohtaja Liisa Ståhle esitteli asian kunnanvaltuustolle.Kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuutettu Timo Haapaniemi totesi kunnanhallituksen ehdotuksesta valtuustolle, että Anna Aintilan kunnanhallituksen kokouksessa tekemä ehdotus oli ruotsiksi ja sitä ei oltu käännetty suomeksi.Keskustelun aikana tehtiin seuraavat ehdotukset:Valtuutettu Hanna Haikonen ehdotti, että lisätään kunnan lausuntoon: Kirkkonummen kunta pitää sote-uudistusta tarpeellisena ja on valinnanvapauden hallitun laajentamisen kannalla. Kunta haluaa edistää kaikkien kuntalaisten mahdollisuutta valita parhaaksi katsomansa, laadukkaat sosiaali-ja terveyspalvelut.Ehdotusta kannatettiin.Valtuutettu Anna Aintila ehdotti lisäystä kohtaan 20.26 §. Asiakassetelipalveluntuottajan valinta Asiakas voisi valita yksityisen palveluntuottajan, jonka jokin maakunta on hyväksynyt asiakassetelipalveluntuottajaksi. Perustuslakivaliokunta vaati lausunnossaan, että ”maakunnalla tulee olla oikeus itse tuottaa suoran valinnan palveluja ja asiakassetelillä tuotettavia palveluja”. Siitä huolimatta 26 §:ssä sanotaan että ainoastaan yksityiset palvelutuottajat voivat osallistua. Perustusvaliokunnan lausuntoa pitää noudattaa.28 §. Henkilökohtaisella budjetilla tuotettavat palvelut. Maakunnan liikelaitos ei voisi tuottaa asiakkaalle niitä palveluja, jotka sisällytetään henkilökohtaisella budjetilla maksettavaksi vaan asiakas voisi valita palveluntuottajan yksityisten palveluntuottajien joukosta. Ei ole oikein kieltää makuntaa järjestämästä esimerkiksi vammaispalveluita.41 §. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin perusteella annettavien palvelujen kieli. Maakunnan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin perusteella annettavia palveluja on saatavilla maakunnan alueella maakunnan kielillä siten, että asiakkaan valinnanvapaus mainituissa palveluissa toteutuu.” Tämä a) ei ole erityisen hyvää lakitekstiä, b) ei ole sitä, mitä kielellisillä oikeuksilla tarkoitetaan. Sen sijaan, että annetaan lisärahoitusta ruotsin-/suomenkielisille palveluille, pitäisi mieluummin säätää, että kaksikielisissä maakunnissa on saatava hoitoa molemmilla kielillä ja että hoitoketjujen on toimittava molemmilla kielillä. Kapitaatiojärjestelmää ei ole vielä rakennettu ja siinä on suuria riskejä. Palveluntuottajilla ei ilmeisesti ole velvollisuutta ottaa vastaan asiakasseteliasiakkaita (sote-keskusten sitä vastoin täytyy vastaanottaa tietty määrä näitä asiakkaita). Jos palveluntuottajat voivat kieltäytyä ottamaan vastaan kalliiksi tulevia asiakkaita, kaikki kustannukset lankeavat maakunnille.Ehdotusta kannatettiin.Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että kokouksessa oli tehty kaksi lisäysehdotusta joita molempia oli kannatettu. Kunnanvaltuusto ei hyväksynyt kumpaakaan yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että ehdotuksesta on äänestettävä.Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto äänestää molemmista ehdotuksesta erikseen pohjaehdotusta vastaan.Äänestys, Haikosen ehdotusPuheenjohtaja ehdotti, että ensin äänestetään Haikosen ehdotuksesta siten, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Haikosen ehdotusta, äänestävät EI. Jos Ei saa enemmän ääniä, kunnanvaltuusto päättää Haikosen ehdotuksen mukaisesti.Valtuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä valtuutettu Marjut Frantsi-Lankia totesi, että hän oli painanut virheellisesti Ei. Puheenjohtaja totesi, että Frantsi-Lankian ääni siirretään Jaa-ääneksi. Oikea äänestystulos on siten 34 jaa -ääntä, 13 ei -ääntä ja 2 tyhjää. Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.Äänestys, Aintilan ehdotusPuheenjohtaja ehdotti, että Aintilan ehdotuksesta äänestetään siten, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Aintilan ehdotusta, äänestävät EI. Jos Ei saa enemmän ääniä, kunnanvaltuusto päättää Aintilan ehdotuksen mukaisesti.Valtuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa -ääntä ja 36 ei -ääntä sekä 5 tyhjää. Aintilan ehdotus sai enemmän ääniä.Valtuutettu Ulla Seppälä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.29. Varavaltuutettu Susan Honka jäi kokoukseen Anni-Mari Syväniemen varajäseneksi. Valtuusto piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen 17.40 - 18.05. Valtuutettu Anni-Mari Syväniemi saapui tauon aikana klo 17.45 ja varavaltuutettu Susan Honka poistui kokouksesta Syväniemen saapuessa. Valtuutettu Marjut Frantsi-Lankia poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 17.33. 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti1lisätä lausunnon kohtaan 2026 §. Asiakassetelipalveluntuottajan valinta Asiakas voisi valita yksityisen palveluntuottajan, jonka jokin maakunta on hyväksynyt asiakassetelipalveluntuottajaksi. Perustuslakivaliokunta vaati lausunnossaan, että ”maakunnalla tulee olla oikeus itse tuottaa suoran valinnan palveluja ja asiakassetelillä tuotettavia palveluja”. Siitä huolimatta 26 §:ssä sanotaan että ainoastaan yksityiset palvelutuottajat voivat osallistua. Perustusvaliokunnan lausuntoa pitää noudattaa.28 §. Henkilökohtaisella budjetilla tuotettavat palvelut. Maakunnan liikelaitos ei voisi tuottaa asiakkaalle niitä palveluja, jotka sisällytetään henkilökohtaisella budjetilla maksettavaksi vaan asiakas voisi valita palveluntuottajan yksityisten palveluntuottajien joukosta. Ei ole oikein kieltää makuntaa järjestämästä esimerkiksi vammaispalveluita.41 §. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin perusteella annettavien palvelujen kieli. Maakunnan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin perusteella annettavia palveluja on saatavilla maakunnan alueella maakunnan kielillä siten, että asiakkaan valinnanvapaus mainituissa palveluissa toteutuu.” Tämä a) ei ole erityisen hyvää lakitekstiä, b) ei ole sitä, mitä kielellisillä oikeuksilla tarkoitetaan. Sen sijaan, että annetaan lisärahoitusta ruotsin-/suomenkielisille palveluille, pitäisi mieluummin säätää, että kaksikielisissä maakunnissa on saatava hoitoa molemmilla kielillä ja että hoitoketjujen on toimittava molemmilla kielillä. Kapitaatiojärjestelmää ei ole vielä rakennettu ja siinä on suuria riskejä. Palveluntuottajilla ei ilmeisesti ole velvollisuutta ottaa vastaan asiakasseteliasiakkaita (sote-keskusten sitä vastoin täytyy vastaanottaa tietty määrä näitä asiakkaita). Jos palveluntuottajat voivat kieltäytyä ottamaan vastaan kalliiksi tulevia asiakkaita, kaikki kustannukset lankeavat maakunnille.

muilta osin hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi vastaukseksi lausuntopyyntöön.Pöytäkirjan liite- Kv 4.12.2017 § 81 Kirkkonummen kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta 

Äänestystulokset

 • Jaa 33 kpl 67%

  Bodil Lindholm, Elina Utriainen, Jukka Tammi, Noora Piili, Kim Männikko, Anna Aintila, Anna-Mari Toikka, Antti Salonen, Tony Björk, Patrik Lundell, Johanna Fleming, Maarit Orko, Saara Huhmarniemi, Sanni Jäppinen, Linda Basilier, Pekka Jäppinen, Pirkko Lehtinen, Irja Bergholm, Tero Suominen, Anders Adlercreutz, Miika Engström, Riikka Purra, Pekka Oksanen, Ulf Kjerin, Markus Myllyniemi, Minna Hakapää, Outi Saloranta-Eriksson, Piia Aallonharja, Anneli Granström, Reetta Hyvärinen, Petri Ronkainen, Rita Holopainen, Emmi Wehka-Aho

 • Ei 14 kpl 29%

  Kati Kettunen, Matti Kaurila, Raija Vahasalo, Hanna Haikonen, Kim Åström, Susan Honka, Marjut Frantsi-Lankia, Veikko Vanhamäki, Markku Viitanen, Pekka Sinisalo, Timo Haapaniemi, Erkki Majanen, Pekka Rehn, Antti Kilappa

 • Tyhjä 2 kpl 4%

  Mikko Kara, Hans Hedberg

 • Jaa 8 kpl 16%

  Raija Vahasalo, Markku Viitanen, Susan Honka, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Matti Kaurila, Kati Kettunen, Pekka Sinisalo

 • Ei 36 kpl 73%

  Markus Myllyniemi, Anna Aintila, Tony Björk, Sanni Jäppinen, Maarit Orko, Riikka Purra, Saara Huhmarniemi, Antti Salonen, Minna Hakapää, Johanna Fleming, Linda Basilier, Kim Männikko, Tero Suominen, Anna-Mari Toikka, Jukka Tammi, Pekka Jäppinen, Emmi Wehka-Aho, Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Elina Utriainen, Irja Bergholm, Piia Aallonharja, Anders Adlercreutz, Rita Holopainen, Antti Kilappa, Patrik Lundell, Miika Engström, Noora Piili, Bodil Lindholm, Hans Hedberg, Pekka Oksanen, Petri Ronkainen, Ulf Kjerin, Marjut Frantsi-Lankia, Anneli Granström, Pirkko Lehtinen

 • Tyhjä 5 kpl 10%

  Mikko Kara, Hanna Haikonen, Kim Åström, Erkki Majanen, Timo Haapaniemi


Muutoksenhaku

MuutoksenhakukieltoPäätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.