Kunnanvaltuusto, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Valtuuston kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 29.11.2017.

Samana päivänä kutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen jäsenille.

Kokouksen ajasta ja paikasta on kuulutettu 25.11.2017 Kirkkonummen Sanomissa, jossa valtuusto on päättänyt kuuluttaa.

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.