Kunnanvaltuusto, kokous 3.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Valtuustoaloite 11/2018: Kirkkonummen yleisten uimarantojen kunnostaminen ja uusien selvittäminen (lisäpykälä)

KIRDno-2018-1251

Perustelut

Vihreä valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 3.9.2018 seuraavan aloitteen:

"Kirkkonummen uimarannat ovat erittäin suosittuja. Kesä 2018 osoitti, että uimarantojen kapasiteetti ei ole pysynyt kävijämäärien nousun tasolla. Sinileväkukinnot rajoittavat useiden yleisten uimarantojen käyttöä hellejakson aikana sekä järvi- että merialueilla. Hellekesien ennustetaan tulevaisuudessa yleistyvän, joten uimarantojen kuntoon ja riittävyyteen on syytä kiinnittää enemmän huomiota.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kirkkonummi tekee selvityksen yleisten uimarantojen kunnosta, palvelutarpeesta ja laajentamisen mahdollisuuksista. Lisäksi tulee selvittää, onko kunnassamme mahdollista avata uusia uimarantoja saavutettavilla sijainneilla.

Selvityksestä tulee ilmetä ainakin:

  • Parkkipaikkojen ja muiden virkistystä palvelevien rakenteiden tarve.
  • Mahdollisuudet laajentaa ja kunnostaa uimarantoja esimerkiksi avaamalla rantaa, lisäämällä hiekkaa tai niittämällä vesikasveja.
  • Mahdolliset uusien uimarantojen sijainnit sekä niiden avaamiseen liittyvät toimenpiteet."

Aloitteen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Saara Huhmarniemi, Sanni Jäppinen, Antti Kilappa, Maarit Orko, Reetta Hyvärinen, Outi Saloranta-Eriksson, Elina Utriainen, Emmi Wehka-aho, Minna Hakapää, Anna Kylmänen, Noora Piili, Anders Adlercreutz, Pekka M. Sinisalo, Jukka Tammi, Pirkko Lehtinen, Tero Suominen, Pekka Oksanen, Pekka Jäppinen, Rita Holopainen, Irja Bergholm, Ari Harinen, Antti Salonen, Marjut Frantsi-Lankia, Patrik Lundell, Erkki Majanen, Katarina Helander, Tony Björk, Leila Preisfreund, Anneli Granström, Anna Aintila, Linda Basilier, Ulf Kjerin, Carl-Johan Kajanti,  Veikko Vanhamäki, Sanna Andersén, Raija Vahasalo, Susan Honka, Riikka Purra, Piia Aallonharja, Kim Åström, Matti Kaurila, Hanna Haikonen, Kati Kettunen ja Anni-Mari Syväniemi.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.