Kunnanvaltuusto, kokous 3.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Osavuosikatsaus huhtikuu 2018

KIRDno-2018-115

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Perustelut

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielintasolla ja tehtävätasolla. Raportoinnissa seurataan  taloudellisen tuloksen, toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.

Kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka lautakuntien ja johtokunnan raporttien perusteella laatii kaksi ovasuosikatsausta kunnanvaltuustolle, vuoden 2018 osalta tilanteista 30.4. ja 31.8. sekä tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen. Kunnanhallitus päättää, miten kunnan toimielimet raportoivat sille.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä toimielinten taloudellisen tuloksen, toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumatiedot 30.4.2018 ja antaa ne valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee taloudellisen tuloksen,​ toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumatiedot 30.4.2018 tiedokseen. 

Käsittely:

Talousjohtaja Juha Hörkkö esitteli asiaa ja vastasi valtuutettujen esittämiin kysymyksiin.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.