Kunnanvaltuusto, kokous 29.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Valtuustoaloite 2/2018: Selvityksen tekeminen Kirkkonummen vesi-liikelaitoksen hallinnassa olevista jätevesipumppaamoista (lisäpykälä)

KIRDno-2018-245

Perustelut

Valtuutetut Mikko Kara, Matti Kaurila ja Ulla Seppälä jättivät ensimmäisinä allekirjoittajina kunnanvaltuuston kokouksessa 29.1.2018 seuraavan aloitteen:

"Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme kunnanvaltuustolle tehtävää selvitystä Kirkkonummen vesi –liikelaitoksen hallinnassa olevien jätevesipumppaamoiden nykytilanteesta, kuten tietoja pumppaamokohtaisista mahdollisista jätevesien ylivuotovesimääristä vuoden 2017 alusta alkaen ja selvitystä mahdollisista pumppaamokohtaisista kunnostus- ja perusparannustoimenpiteistä."

Aloitteen olivat Mikko Karan, Matti Kaurilan ja Ulla Seppälän lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Erkki Majanen, Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Pekka M. Sinisalo, Petri Ronkainen, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Katarina Helander, Kim Åström, Riikka Purra, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Anna Kylmänen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Raija Vahasalo, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Outi Saloranta-Eriksson, Maarit Orko, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka-aho ja Marjut Frantsi-Lankia.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.