Kunnanvaltuusto, kokous 29.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Valtuustoaloite 1/2018: Suomen sisällissodan muistomerkki Kirkkonummelle (lisäpykälä)

KIRDno-2018-242

Perustelut

Valtuutettu Markus Myllyniemi jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 29.1.2018 seuraavan aloitteen:

"Suomen sisällissodasta tulee tämän vuoden tammikuussa kuluneeksi 100 vuotta. Tuon sodan aikana syntyneet jakolinjat erottavat kuitenkin edelleen yhteiskuntaamme, eikä tapahtuman yhteinen muistaminen ole vielä nykyaikanakaan helppoa. Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme kunnalta toimia sisällissodan yhteisen muistomerkin rakentamiseksi Kirkkonummelle, jossa sodan kummankin osapuolen uhreja muistettaisiin sekä kunnioitettaisiin. Muistomerkin sijaintipaikan tulisi olla kuntakeskuksen läheisyydessä ja paikassa, jossa ihmiset kohtaisivat sen säännöllisesti.

Keskeiselle paikalle sijoitettu moderni muistomerkki sitoisi yhteen vuoden 1918 traagiset tapahtumat. Se kuvaisi samalla sodan aiheuttamaa molempien osapuolien, Kirkkonummen kaikkien kuntalaisten ja myös kaikkien suomalaisten kokemaa kärsimystä ja olisi voimakas yhtenäisyyden tunnustus.

Sisällissodan muisto voidaan parantaa vain kokoontumalla yhteen ja muistamalla Kirkkonummen useita ihmiskohtaloita vaatineita tapahtumia."

Aloitteen olivat Markus Myllyniemen lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Pekka Jäppinen, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Sanni Jäppinen, Maarit Orko ja Patrik Lundell.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.