Kunnanvaltuusto, kokous 29.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Irja Bergholm ja Erkki Majanen.  

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa 5. helmikuuta 2018 ja näin tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie 2, tiistaina 6. helmikuuta 2018 klo 8.30 – 15.30.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.