Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Vuoden 2017 henkilöstökertomus

KIRDno-2018-417

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vuoden 2017 henkilöstökertomus on laadittu pääsopijajärjestöjen hyväksymän mallin mukaisesti kuvaamaan henkilöstöä koskevien tavoitteiden saavuttamista ja henkilön tilaa.

 

Henkilöstökertomus on käsitelty kunnan yhteistoimintaryhmän kokouksessa 28.2.2018.


 

Ehdotus

Esittelijä

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Ehdotus:

Henkilöstöjaosto

  1. hyväksyy Kirkkonummen kunnan henkilöstökertomuksen 2017
  2. saattaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
  3. oikeuttaa henkilöstöpäällikön tekemään henkilöstökertomukseen vähäisiä muutoksia/tarkennuksia tai teknisiä korjauksia.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

merkitä tiedokseen Kirkkonummen kunnan vuoden 2017 henkilöstökertomuksen ja saattaa sen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee Kirkkonummen kunnan vuoden 2017 henkilöstökertomuksen tiedokseen.

 

Käsittely 28.5.2018:

Keskustelun aikana valtuutettu Pekka Oksanen jätti seuraavan ponsiehdotuksen joka kannatettiin:

Kunnan henkilökuntaa pitäisi muistaa jollakin tapaa hyvästä taloudellisesta tuloksesta 2017. Esimerkiksi palkallisella vapaalla,tai rahapalkkiolla tai esimerkiksi liikunta tai kulttuurisetelillä.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuutettu Pekka Oksanen oli jättänyt ponsiehdotuksen jota oli kannatettu. Kunnanvaltuusto hyväksyi ponsiehdotuksen yksimielisesti.

 

Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos esitteli henkilöstökertomuksen ja vastasi valtuutettujen kysymyksiin.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti. 

Päätökseen lisättiin seuraava ponsi:

Kunnan henkilökuntaa pitäisi muistaa jollakin tapaa hyvästä taloudellisesta tuloksesta 2017. Esimerkiksi palkallisella vapaalla, tai rahapalkkiolla tai esimerkiksi liikunta tai kulttuurisetelillä.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.