Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Vuoden 2017 arviointikertomus

KIRDno-2018-585

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunta 4.4.2918 § 4

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vuoden 2017 arviointikertomuksen laatimiseksi.

Päätös

Työ aloitettiin ja pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

 

Tarkastuslautakunta 16.4.2018

Ehdotus

Tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vuoden 2017 arviointikertomuksen laatimiseksi.

Päätös

Pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta laatii vuoden 2017 arviointikertomuksen valmiiksi ja allekirjoittaa sen.

Päätös

Arviointikertomus laadittiin ja allekirjoitettiin sekä saatetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto pyytää kunnanhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä, valtuuston käyttöön syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää

1

merkitä vuoden 2017 arviointikertomuksen tiedokseen

2

pyytää kunnanhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksen aiheutuvista toimenpiteistä

3

että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä.

 

Käsittely 28.5.2018:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ulla Seppälä esitteli vuoden 2017 arviointikertomuksen.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.