Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Vetoomus koira-aitauksesta (lisäpykälä)

KIRDno-2018-301

Perustelut

Ennen kunnanvaltuuston kokousta jätettiin seuraava Kirkkonummen kunnan päättäjille osoitettu vetoomus koskien Brohon kaavailtua koira-aitausta:

"Me allekirjoittaneet vastustamme Bron metsikköön suunnitteilla olevaa koira-aitausta. Emme vastusta yleisesti koira-aitauksia, mutta nyt esillä oleva ehdotus (8.5.2018) on sijainniltaan sopimaton. Lähiasukkaiden viihtyvyyttä ja asumisrauhaa ei ole otettu huomioon.

Koira-aitausten sijoittamisesta esikakaupunkialueella ja taajamissa on yleisesti pyritty noudattamaan vähintään sadan metrin etäisyyttä asuinrakennuksiin. Myös Kennelliitto linjaa, että uusien koira-aitausten sijainti pitää ratkaista aina yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa.

Nyt kunta on edennyt hankkeen suunnittelussa kuulematta enemmistön kielteisiä mielipiteitä niin, että niillä olisi ollut mitään merkitystä. Olemme myöskin ehdottaneet lähialueelta vaihtoehtoisia paikkoja, mutta niitä kunta ei ole hyväksynyt.

Nykyinen puistoalue on lähiasukkaiden ja molempien päiväkotien lapsien ahkerassa käytössä ja sellaisena haluamme sen jatkossakin pysyvän."

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää vetoomuksen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.