Kunnanvaltuusto, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Kati Kettunen ja Outi Saloranta-Eriksson.

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa maanantaina 4.6.2018 ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie 2, ja kunnan verkkosivuilla tiistaina 5.6.2018.

 

Lisäksi todettiin, että kokouksen järjestäytymisen jälkeen, nuorisovaltuuston edustaja Saga Lavi esitteli liikkeelle laitetun adressin nuorten kesätyöpaikkojen lisäämiseksi Kirkkonummella vuonna 2019.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.