Kunnanvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Valtuustoaloite nro 2/2019 - Muovin käytön vähentäminen ja muovin kierrätyksen tehostaminen Kirkkonummella (lisäpykälä)

KIRDno-2019-143

Perustelut

Valtuutettu Saara Huhmarniemi jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 28.1.2019 seuraavan aloitteen:

"Muovin kierrätykseen ja muovin kulutuksen vähentämiseen ollaan herätty useissa kunnissa. Kerava on noussut kirkkaaksi edelläkävijäksi ”Muoviton Kerava” – kampanjalla. Uudet HSY:n jätehuoltomääräykset edellyttävät muovin kierrättämistä yli viiden huoneiston kiinteistöillä tai kiinteistöillä, joilla muovia poistetaan käytöstä vähintään 15 kg viikossa. Tämä velvoite tulee voimaan vuoden 2021 alusta. Muovin kierrättäminen on kuitenkin mahdollista jo nyt ja sitä voitaisiin tehostaa huomattavasti.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Kirkkonummi selvittää mahdollisuudet muovin käytön vähentämiseksi ja kierrättämisen tehostamiseksi. Selvitystyö voidaan tehdä esimerkiksi osana kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta, Sitoumus 2050 –kampanjaa. Kunnan tulee tavoitella muovin kierrätystä kiinteistöillään jo ennen määräaikaa 2021. Lisäksi kunnan tulee etsiä tapoja kannustaa asukkaita ja paikallisia toimijoita vähentämään muovin käyttöä ja tehostamaan muovin kierrätystä.

Kirkkonummi 28.1.2019"

Aloitteen olivat lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Reetta Hyvärinen, Anna-Mari Toikka, Maarit Orko, Anna Kylmänen, Sanni Jäppinen, Markus Myllyniemi, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Minna Hakapää, Timo Haapaniemi, Pirkko Lehtinen, Johanna Fleming, Kari Hujanen, Elina Utriainen, Noora Piili, Marjut Frantsi-Lankia, Outi Saloranta-Eriksson, Antti Kilappa, Ulf Kjerin, Patrik Lundell, Fredrik Pelin, Linda Basilier, Tony Björk, Miika Engström, Antti Salonen, Pekka Rehn, Sanna Andersén, Susan Honka, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Katarina Helander, Kim Åström, Eja Björkqvist ja Anders Adlercreutz.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.