Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan valtuutetut Bodil Lindholm ja Minna Hakapää.

Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 26.6.2017. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla tiistaina 27.6.2017.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat