Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Muut asiat (lisäpykälä)

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi seuraavan valtuutettu Ulf Kjerinin ponnen:

Olemme valinneet varsinaiset- ja varajäsenet kunnan toimielimiin. Varajäsenillä on vaihteleva mahdollisuus

saada osallistua kokouksiin ja vaikeata pitää tietonsa ajantasolla toimielimessä käsiteltävistä asioista.

Ehdotan että valitut puheenjohtajat huolehtivat siitä että varahenkilöt osallistetaan toimielimen

toimintaan ja kutsutaan mukaan esimerkiksi, koulutustilaisuuksiin, iltakouluihin sekä opintomatkoille.

 


Käsitellyt asiat