Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Valtuuston kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 14.6.2017.

Samana päivänä kutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen jäsenille.

Kokouksen ajasta ja paikasta on kuulutettu niissä lehdissä, joissa valtuusto on päättänyt kuuluttaa.

Hallintosäännön mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu kokoon kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

 

Käsittely

Vanhin valtuutettu Veikko Vanhamäki avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana kunnes valtuuston puheenjohtajisto oli valittu. Veikko Vanhamäki toimi siis puheenjohtajana asioiden 1, 2, 29 ja 10 kohdalla.

Esittelylistalla olevien asioiden käsittelyjärjestyksen muutos: Esityslista-asioiden 1 ja 2 jälkeen käsiteltiin esityslistan lisäpykälä nro 29, sen jälkeen asia nro 10, lisäpykälä nro 28 käsiteltiin asian 9 jälkeen. Muut asiat käsiteltiin esityslistalla olevan järjestyksen mukaan.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä asioiden käsittelyjärjestyksen ja tämän jälkeen pidettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi, että kokous oli laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Kunnanvaltuustossa oli läsnä 51 valtuutettua.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat