Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019

KIRDno-2017-149

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnan keskusvaalilautakunnasta säädetään vaalilain (714/1998) 13 §:ssä. Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta.

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. 

Toimielimen valintaa koskee tasa-arvolain 4a §:n 1 momentti, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 

1.1 kunnanvaltuusto päättää valita keskusvaalilautakuntaan puheenjohtajan  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

1.2 kunnanvaltuusto päättää valita keskusvaalilautakuntaan varapuheenjohtajan  kaksivuotiskaudelle 2017-2019 

1.3 kunnanvaltuusto päättää valita keskusvaalilautakuntaan kolme (3) muuta jäsentä kaksivuotiskaudelle 2017-2019

1.4 kunnanvaltuusto päättää valita keskusvaalilautakuntaan viisi (5) varajäsentä  kaksivuotiskaudelle 2017-2019  siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan

2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa

 

 

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää

1 valita keskusvaalilautakuntaan puheenjohtajan  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

2 valita keskusvaalilautakuntaan varapuheenjohtajan  kaksivuotiskaudelle 2017-2019 

3 valita keskusvaalilautakuntaan kolme (3) muuta jäsentä kaksivuotiskaudelle 2017-2019

4 valita keskusvaalilautakuntaan viisi (5) varajäsentä  kaksivuotiskaudelle 2017-2019  siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti valita keskusvaalilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme (3) muuta jäsentä kaksivuotiskaudelle 2017-2019 sekä viisi (5) varajäsentä kaksivuotiskaudelle 2017-2019  siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan seuraavasti:

Jäsenet Varajäsenet
Marko Parviainen, puheenjohtaja 1. Tuula Sjölund
Harriet Hagelberg, varapuheenjohtaja 2. Kristoffer Bondestam
Marjokaisa Piironen 3. Leila Preisfreund
Mikko Karlsson 4. Pertti Iivonen
Jarkko Kaari 5. Tuomo Tiitinen

 


Käsitellyt asiat