Kunnanvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Muut asiat (lisäpykälä)

Perustelut

Talousjohtaja Juha Hörkkö esitteli katsauksen kunnan taloudellisesta tilanteesta.

Suunnittelija Tapio Salmela esitteli tilannekatsauksen Apotti -hankkeen edistymisestä.

Esittelymateriaali liitetään pöytäkirjaan.

Ehdotus

.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.