Kunnanvaltuusto, kokous 14.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Valtuustoaloite 10/2018: Killinmäen tai muiden mahdollisten tilojen käyttö koulujen väistötiloina (lisäpykälä)

KIRDno-2018-820

Perustelut

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 14.5.2018 seuraavan aloitteen:

"Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että kunta selvittää välittömästi yhteistyössä Helsingin kanssa mahdollisuudet Killinmäen käytöstä koulujen väistötiloina. Tietojemme mukaan Killinmäessä on vapaata hyväkuntoista tilaa, joka saattaisi soveltua koulujen väistötiloiksi.

Samalla ehdotamme, että selvitetään myös muiden mahdollisten vaihtoehtoisten väistötilojen käyttö, ennen kuin tilataan uusia siirtokelpoisia väistötiloja."

Aloitteen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Johanna Fleming, Jukka Tammi, Tero Suominen, Ari Harinen, Elina Utriainen, Noora Piili, Krista Petäjäjärvi, Sanni Jäppinen, Maarit Orko, Antti Kilappa, Ulf Kjerin, Eja Björkqvist, Linda Basilier, Patrik Lundell, Carl-Johan Kajanti, Rita Holopainen, Pekka M. Sinisalo, Pekka Rehn, Mikko Kara, Pirkko Lehtinen, Pekka Jäppinen, Irja Bergholm, Anna-Mari Toikka, Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi, Minna Hakapää, Anna Aintila, Jerri Kämpe-Hellenius, Tony Björk, Raija Keihänen-Ekstam, Antti Salonen, Riikka Purra, Piia Aallonharja, Anneli Granström, Veikko Vanhamäki ja Matti Kaurila.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.