Kunnanvaltuusto, kokous 14.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Hanna Haikonen ja Linda Basilier.

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa maanantaina 21.5.2018 ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti näthävänä kunnantalossa, Ervastintie 2, ja kunnan verkkosivuilla tiistaina 22.5.2018.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.