Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Valtuustoaloite nro 13/2017 - korkeakouluyhteistyön mahdollisuuksien selvittämiseksi erityisryhmien asuin- ja palvelutalojen suunnittelussa ja rakentamisessa (lisäpykälä)

KIRDno-2017-1406

Perustelut

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 13.11.2017 seuraavan aloitteen:

"Asuminen monimuotoistuu. Pyrkimyksenä on, että yhä useampi ihminen pystyy elämään toimintakykyisenä kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa mahdollisimman pitkään. Suomessa etsitään kuntakohtaisesti asumis- ja palveluratkaisuja, jotka soveltuvat kuntalaisten ikärakenteeseen ja tuen tarpeeseen. Julkisen sektorin, rakennuttajien, korkeakoulujen ja palvelujen käyttäjien yhteistyössä syntyy koko ajan uusia asumusratkaisuja ja muotoja.

Kirkkonummella  tarvitaan lisää ikäihmisten palveluasuntoja. Näille on olemassa myös alustavia kaavavarauksia, esimerkiksi Veikkolassa. Jokainen palveluasunnon haltija tarvitsee palveluja. Palvelujen tulee joustaa asujan tarpeen mukaan. Niitä pitää myös saada asukkaan kannalta oikeaan aikaan. Oikein ajoitettu ja kohdennettu palvelu mahdollistaa kotona selviytymisen pitempään.

Palveluasumisessa ei voi enää nojata ainoastaan osaavaan henkilökuntaan. Asumiseen liittyvä hyvinvointiteknologia sekä erityisryhmien asumista ja kotona selviytymistä tukevat rakenteelliset ja palvelulliset ratkaisut kehittyvät koko ajan. Niihin kohdennetaan vuosittain suuria määriä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahaa. Kaiken kehitystyön keskiössä on kuntalainen, asiakas ja palvelunkäyttäjä.

Korkeakouluyhteistyö palveluasuntotuotannon yhteydessä mahdollistaa parhaimmillaan asukkaan toimintakykyä tukevien, yksilöllisesti joustavien sekä ajassa monikäyttöisten asuntojen tarjoamisen kuntalaisille. Hyvinvointiteknologian optimaalinen hyväksikäyttö, asuntojen toimintakykylähtöinen suunnittelu ja muokattavuus vähentää asukkailla ulkopuolisen avun tarvetta ja mahdollistaa kotona  selviytymisen entistä pitempään.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme kuntaa aktiivisesti hyödyntämään alueen korkeakoulujen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia asuin- ja palvelutalojen rakentamisen ja suunnittelun yhteydessä.

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä"

 

Aloitteen olivat allekirjoittaneet: Markus Myllyniemi, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Kari Hujanen, Marjut Frantsi-Lankia, Jens Gellin, Pirkko Lehtinen, Tero suominen, Anna-Mari Toikka, Tuula Peura, Maija Lounamaa, Maarit Orko, Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi, Miisa Jeremejew, Ulf Kjerin, Bodil Lindholm, Linda Basilier, Anna Aintila, Eja Björkqvist, Tony Björk, Patrik Lundell, Antti Salonen, Carl-Johan Kajanti, Rita Holopainen, Petri Ronkainen, Timo Haapaniemi, Kim Åström, Katarina Helander, Hanna Haikonen, Anni-Mari Syväniemi, Sanna Andersén, Pekka M. Sinisalo, Piia Aallonharja ja Anneli Granström.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat