Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi valtuutetut Antti Salonen ja Carl- Johan Kajanti. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 20.11.2017 ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnantalon kirjaamossa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi ja kunnan verkkosivuilla tiistaina 21.11.2017 klo 8.30 - 15.30.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat