Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Osavuosikatsaus elokuu 2017

KIRDno-2017-672

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Perustelut

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielintasolla ja tehtävätasolla. Raportoinnissa seurataan  taloudellisen tuloksen, toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.

Kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka lautakuntien ja johtokunnan raporttien perusteella laatii kaksi ovasuosikatsausta kunnanvaltuustolle, vuoden 2017 osalta tilanteista 31.5. ja 31.8. sekä tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen. Kunnanhallitus päättää, miten kunnan toimielimet raportoivat sille.

Valmistelija: talousjohtaja Juha Hörkkö, puh. 050-577 4977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä toimielinten taloudellisen tuloksen, toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumatiedot 31.8.2017 ja antaa ne valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päätti hyväksyä toimielinten taloudellisen tuloksen, toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumatiedot 31.8.2017 ja antaa ne valtuustolle tiedoksi.

 

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedokseen toimielinten taloudellisen tuloksen, toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumatiedot 31.8.2017.

KÄSITTELY

Talousjohtaja Juha Hörkkö esitteli kokouksessa syyskuun talouden toteutumatietoja.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat