Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Muutos valtuustoryhmiin, Perussuomalaiset ja Siniset

KIRDno-2017-142

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön § 120 mukaan valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus. Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen. Muutoksista kokoonpanossa tulee ilmoittaa kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle (hallintosääntö § 121).

Valtuutetut ovat antaneet ilmoituksensa valtuustoryhmistä. Ryhmäkokoonpanot ovat liitteenä.

Valtuustoryhmät ovat 2017- 2021

Kokoomus, puheenjohtaja Erkki Majanen, varapuheenjohtaja Matti Kaurila, ryhmässä 13 valtuutettua.

Rkp - Sfp, puheenjohtaja Tony Björk, varapuheenjohtaja Patrik Lundell, ryhmässä 11 valtuutettua

Vihreä valtuustoryhmä, puheenjohtaja Outi Saloranta-Eriksson, varapuheenjohtaja Elina Utriainen, ryhmässä 11 valtuutettua

Sos.dem, puheenjohtaja Markus Myllyniemi, varapuheenjohtaja Johanna Fleming, ryhmässä 7 valtuutettua.

Perussuomalaisten puolueen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo, varapuheenjohtaja Riikka Purra, ryhmässä 4 valtuutettua.

Suomen Keskusta, puheenjohtaja Marjut Frantsi-Lankia, ryhmässä 2 valtuutettua

Kristillisdemokraatit Kirkkonummella - Kristdemokraterna i Kyrkslätt, puheenjohtaja Rita Holopainen, ryhmässä 2 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua

Kirkkonummen vasemmisto, puheenjohtaja Irja Bergholm, varapuheenjohtaja varavaltuutettu Kari Hujanen, ryhmässä 1 valtuutettu ja 2 varavaltuutettua

Ryhmäkokoonpanot jäsentietoineen ovat oheismateriaalina. Ryhmien kokoonpanojohtajatiedot viedään myös kunnan verkkosivuille

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää

1 merkitä tiedokseen valtuustoryhmien kokoonpanot

2 hyväksyä, että kokoonpanotiedot viedään kunnan yleisille verkkosivuille

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Kunnanvaltuusto 9.10.2017

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää

1 merkitä tiedokseen valtuustoryhmien kokoonpanot

2 hyväksyä, että kokoonpanotiedot viedään kunnan yleisille verkkosivuille

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen 25.9.2017 § 128 ja valtuuston käsittelyn 9.10.2017 § 58 jälkeen on tehty seuraavat muutokset valtuustoryhmäkokoonpanoihin.  

 

Valtuutettu Vesa-Pekka Sainio ilmoittaa 26.10.2017, että valtuutettu Pekka M. Sinisalo on eronnut Perussuomalaisten valtuustoryhmästä. Ryhmässä on tämän jälkeen 3 jäsentä, Ryhmän puheenjohtaja on valtuutettu Riikka Purra.

Valtuutettu Pekka M. Sinisalo ilmoittaa 18.10.2017 perustaneensa Kirkkonummen Sinisten valtuustoryhmän, johon Sinisalo kuuluu toistaiseksi ainoana edustajana. Sinisalo on ryhmän puheenjohtaja.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedokseen seuraavat muutokset valtuustoryhmiin:

- Perussuomalaiset, puheenjohtaja Riikka Purra, ryhmässä kolme valtuutettua

- Kirkkonummen Siniset, puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo, ryhmässä yksi valtuutettu

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1

ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedokseen seuraavat muutokset valtuustoryhmiin:

- Perussuomalaiset, puheenjohtaja Riikka Purra, ryhmässä kolme valtuutettua

- Kirkkonummen Siniset, puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo, ryhmässä yksi valtuutettu

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedokseen seuraavat muutokset valtuustoryhmiin:

- Perussuomalaiset, puheenjohtaja Riikka Purra, ryhmässä kolme valtuutettua

- Kirkkonummen Siniset, puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo, ryhmässä yksi valtuutettu

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat