Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Valtuuston kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 8.11.2017.

Samana päivänä kutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen jäsenille.

Kokouksen ajasta ja paikasta on kuulutettu 4.11.2017 Kirkkonummen Sanomissa, jossa valtuusto on päättänyt kuuluttaa.

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat