Kunnanvaltuusto, kokous 12.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Valtuustoaloite 12/2018: Icehearts-toiminnan käynnistämiseksi Kirkkonummella (lisäpykälä)

KIRDno-2018-1524

Perustelut

Valtuutetut Outi Saloranta-Eriksson, Antti Kilappa, Noora Piili, Elina Utriainen ja Minna Hakapää jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa 12.11.2018 seuraavan aloitteen:

"Kirkkonummen hyvinvointiohjelmassa tavoitteeksi on asetettu mm. edistämme lasten- ja nuorten harrastustakuun toteutumista, tehostamme syrjäytymisvaarassa olevien tai syrjäytyneiden nuorten palveluja ja kehitämme ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluita sekä varhaista tukea.  

Icehearts -toiminnalla edistetään juuri edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista käytännössä. Se on varhaisen tuen toimintamalli lapsen eduksi. Yhdistyksen omien sanojen mukaisesti ”Icehearts on joukkueurheilun toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Se on pitkäkestoista ja ammatillista kasvun tukea lapsille ja perheille. Yksi ammatillisin perustein valittu joukkue toimii 12 vuoden ajan. Joukkuetta ohjaa kasvattaja, jolla on ammatilliset pätevyyden joukkueen johtamiseen”

Jääkiekko, jalkapallo ja salibandy ovat Iceheartsissa tärkeässä osassa, mutta kuitenkin ne toimivat vain välineenä sosiaalityön tekemisessä. Kasvattajien pääasiallinen työ koostuu koulussa tehtävästä tukityöstä sekä yksilö- ja perhetyöstä. Toiminnalla saadaan pienellä sijoituksella merkittäviä säästöjä. Tällä hetkellä mukana on noin 600 lasta ja sen avulla on arvioitu säästyneen n 9 miljoonaa euroa.

Icehearts -joukkueita toimii jo kymmenellä paikkakunnalla (mm. Espoo, Riihimäki ja Ulvila). Me allekirjoittaneet valtuutetut haluamme, että Icehearts -toiminnan käynnistämisvaatimukset Kirkkonummella selvitetään ja sen pohjalta laaditaan käynnistämissuunnitelma erillisen päätöksenteon pohjaksi."

Aloitteen olivat lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Irja Bergholm, Tero Suominen, Johanna Fleming, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen, Saara Huhmarniemi, Sanni Jäppinen, Anna Aintila, Katarina Helander, Tony Björk, Reetta Hyvärinen, Anna Kylmänen, Pekka Rehn, Maarit Orko, Miisa Jeremejew, Marjut Frantsi-Lankia, Antti Salonen, Patrik Lundell, Fredrik Pelin, Linda Basilier, Eja Björkqvist, Ulf Kjerin, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Erkki Majanen, Hanna Haikonen, Kim Åström, Jerri Kämpe-Hellenius, Timo Haapaniemi, Rita Holopainen, Vesa-Pekka Sainio, Pekka M. Sinisalo, Piia Aallonharja, Anneli Granström, Raija Vahasalo ja Anders Adlercreutz.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.