Kunnanvaltuusto, kokous 12.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Osavuosikatsaus elokuu 2018

KIRDno-2018-115

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Perustelut

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielintasolla ja tehtävätasolla. Raportoinnissa seurataan  taloudellisen tuloksen, toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.

Kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka lautakuntien ja johtokunnan raporttien perusteella laatii kaksi osavuosikatsausta kunnanvaltuustolle, vuoden 2018 osalta tilanteista 30.4. ja 31.8. sekä tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen. Kunnanhallitus päättää, miten kunnan toimielimet raportoivat sille.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä toimielinten taloudellisen tuloksen, toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumatiedot 31.8.2018 ja antaa ne valtuustolle tiedoksi. 

 

Kunnanhallitus 15.10.2018 käsittely:  

Pirkko Lehtinen teki seuraavan evästysehdotuksen: "Ehdotan,että talousarvion käsittelyyn koostetaan suurimmat miinusmerkkiset toiminnot kultakin toimialalta ja samalla esitetään mihin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi on ryhdytty / ryhdytään". Saara Huhmarniemi, Pekka M. Sinisalo, Ari Harinen, Katarina Helander, Timo Haapaniemi, Reetta Hyvärinen, Antti Salonen ja Hanna Haikonen kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti seuraavalla evästyksellä: talousarvion käsittelyyn koostetaan suurimmat miinusmerkkiset toiminnot kultakin toimialalta ja samalla esitetään mihin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi on ryhdytty / ryhdytään.

Valmistelija

  • Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä tiedokseen toimielinten taloudellisen tuloksen,​ toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumatiedot 31.8.2018 sekä evästyksen, että talousarvion käsittelyyn koostetaan suurimmat miinusmerkkiset toiminnot kultakin toimialalta ja samalla esitetään mihin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi on ryhdytty / ryhdytään.

 

Käsittely:

Talousjohtaja Juha Hörkkö esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.