Kunnanvaltuusto, kokous 12.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Valtuuston kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 7.11.2018.

Samana päivänä kutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen jäsenille.

Kokouksen ajasta ja paikasta on kuulutettu 3.11.2018 Kirkkonummen Sanomissa, jossa valtuusto on päättänyt kuuluttaa.

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.