Kunnanhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Muut asiat

Päätös

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavat muut esille otetut asiat: 

a) Rautatieaseman remontti ja hissien käyttökatko; toivomus on, että remontin ajaksi rappusiin asennetaan luiskat esteettömän kulkemisen huomioimiseksi;   

b) Kunnanhallitus uudistaa edellisessä kokouksessa esille otetun Veikkolan koirapuistoa koskevan selvityspyynnön;  

c) Toivomus; kunnanhallitukselle toimitetaan tiedot luottamushenkilöjärjestelmän kustannuksista ja puheenjohtajiston palkkioiden suuruudesta;

d) Kunnanhallitus pyytää selvitystä Pähkinäpolun ja Veikkolan kuntoradan opastuksesta.