Kunnanhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset

Perustelut

Toimielinten pöytäkirjoja:

Keskusvaalilautakunta 25.4.2019

Kuntatekniikan lautakunta 25.4.2019

 

Viranhaltijapäätöksiä:

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 77 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle, vakanssinumero 2000992177 ajalle 29.4-7.6.2019, 29.04.2019
§ 78 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen terveyspalveluiden sairaanhoitajalle, vakanssinumero 4000991360 ajalle 29.4-2.6.2019, 29.04.2019

Kunnanjohtaja
Yleispäätös:
§ 3 Kauppahinnan alennus, Kiilakallio K 3041 T 1, 30.04.2019

Talouspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Cloudia Planning -suunnitteluohjelmiston hankinta, 25.04.2019

Kuntatekniikan toimialajohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 43 Kaavoitusarkkitehdin viran täyttäminen, vakanssinumero 3000992485, 25.04.2019

Perusturvapalvelujen toimialajohtaja
Delegointipäätös:
§ 48 Kumotaan osastonhoitajan (5000992380) delegointipäätös 04.12.2017 § 22, 25.04.2019
§ 49 Päätösvallan delegointi osastonhoitajalle (vakanssinumero 5000992383) alkaen 1.5.2019, 25.04.2019
§ 50 Päätösvallan delegointi vakanssinumero 5000992385 hoitotyönjohtajalle 01.05.2019 alkaen, 25.04.2019
§ 51 Osastonhoitajan (vakanssinumero 1000200387) delegointipäätöksen  07.09.2017 § 8  kumoaminen 1.5.2019 alkaen, 25.04.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut kuntalain 92 §:n nojalla otto-oikeuden käyttämistä varten esitetyt päätökset ja päättää, että asioita ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.