Kunnanhallitus, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Muut asiat

Päätös

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavat esille otetut muut asiat:  

1) Veikkola, Pähkinäpolku: opasteet puuttuvat. Pekka M. Sinisalo tiedusteli, onko koirapuisto jäänyt mahdollisesti kesken.  

2) Perusturvalautakunnan kanta talouden tasapainottamisohjelmaan; olisi tullut käynnistää prosessi asiantuntijalautakunnista. 

 

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.