Kunnanhallitus, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Kunnanvaltuuston 8.4.2019 tekemien päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Valmistelija

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n tarkoittamassa mielessä, että kunnanvaltuuston 8.4.2019 tekemät päätökset ovat syntyneet oikein eivätkä ole muutenkaan lain eivätkä asetuksen vastaisia, joten ne voidaan esteettä panna täytäntöön.

Lisäksi kunnanhallitus tekee erilliset täytäntöönpanopäätökset seuraavasti:

§ 24  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - 2022 hyväksyminen

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

§ 25  Rakennusjärjestyksen hyväksyminen MRL 15 § mukaisesti

Päätös toimitetaan muistutuksen ja lausunnon jättäneille, ELY-keskukselle ja kuntatekniikan toimialalle / rakennusvalvonta yksikölle. Rakennusjärjestys kuulutetaan astumaan voimaan kunnanvaltuuston päätöksen saatua lainvoiman.

§ 26  Vastaus valtuustoaloitteeseen 13/2018: Volsintien kevytliikenneväylän tilanteen selvittäminen ja suunnitelmien muuttaminen

Päätös toimitetaan tiedoksi kuntatekniikan toimialalle

§ 27  Valtuustoaloite 8/2019: Kirkkonummelle merellinen strategia

Aloite toimitetaan kuntatekniikan toimialalle ja kuntakehitysjaostolle valmisteltavaksi

§ 28  Valtuustoaloite 9/2019: Keuhkokuumeen ehkäisy rokotusohjelman avulla

Aloite toimitetaan perusturvan toimialalle valmisteltavaksi

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.