Kunnanhallitus, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

a) Sukellusseura Calypso ry:n kirje kunnanhallitukselle 23.4.2019. Kirje on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tiedokseen

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.  

Tiedoksi

Kirje toimitetaan vapaa-aikajaostolle tiedoksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.