Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Muut asiat

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen seuraavat esille otetut muut asiat: 

a) Kunnanhallitus pyytää selvitystä puheterapian neuvolalähetteiden lukumäärän kasvamisesta; 

b) Kunnanhallitus pyytää selvitystä lastensuojelun olosuhdeselvitysten hankkimisen menettelytavoista ostopalveluna;  

c) Kunnanhallitus käy tammikuussa arviointikeskustelun omasta kokousajankohdastaan;  

d) Kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille järjestetään tammikuun alkupuolella koulutus extranetin käytöstä.